DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Zrak

 

ZRAK

Zrak umožňuje vnímat světlo, různé barvy, tvary a hlavně slouží k orientaci v prostoru. Je to nejdůežitější smysl. Díky němu přijmáme až 80% informací z vnějšího prostředí. Orgánem zraku je oko.

 

 

 

OKO

Oko samotné je velmi složitý a dokonale fungující „stroj“. Všechny jeho části velice úzce spolupracují, aby zprostředkovaly vnímání obrazu. Stačí sebemenší poškození oka, popřípadě poškození kterékoli části a může to vést ke zhoršení nebo dokonce ztrátě vidění.

 

ČÁSTI OKA

Rohovka je průhledná, elastická a nejvíce zakřivená část oka. Směrem dopředu se vyklenuje a zabírá asi 20% povrchu oční koule. Je bezbarvá, zcela průhledná a bez cév. Průměr rohovky je přibližně 11,5mm na výšku a 12mm horizontálně. Neplatí to pro každého. Jsou lidé s menším i větším průměrem. Rohovka se skládá z několika částí: Epitel - Dobře a rychle regeneruje. Mimořádně citlivý. Bowmanova membrána

Stroma rohovky - tvoří většinu tloušťky rohovky. Díky její struktuře paprsky světla pronikající do oka nejsou přechodem rohovky ovlivněny.

Descementova membrána - Velmi odolná proti poraněním a infekcím.

Endotel - Zajišťuje aktivní transport tekutin.

Duhovka nemá homodenní strukturu a v důsledku této nehomodennosti vznikají na její přední straně dva prstence: velký a malý. Nejdůležitějšími vrstvami jsou svalo a pigmentová vrstva.

Skléra je bělavá povrchová vrstva oka, na kterou se upínají okohybné svaly.

Cévnatka má vyživovací funkci.

Komorová voda je tekutina, která vyplňuje oční komory.

Sítnice je vrstva na očním pozadí, citlivá na světlo.

Čočka se při pohledu na různé vvzdálenosti vvíce či méně zakřvuje(do blízka – se více zakřivuje; do dálky – se méně nebo vůbec zakřivuje).

Sklivec vyplňuje největší část lidského oka. Je to průhledná a rosolovitá hmota. Zachovává oku jeho tvar.

Optický nerv je součástí mozku. Je to párový senzorický mozkový nerv. Vede jednotlivé impulsy ze sítnice do mozku.

Žlutá skvrna je místo, do kterého se promítá obraz, na nejž se člověk dívá zpříma.

 

BARVA OČÍ

Hnědá, modrá a zelená představují nejběžnější barvy našich očí. Existuje paleta dalších barev, kterou jsou určitou kombinací již zmíněných barev.

Barva očí je dána především koncentrací pigmentu malaninu v oční duhovce.

 

 

SLZY

Běžnou činností oka je vhodné zvlhčování povrchu oka slzami. Nedochází při tom ani k hromadění slz nebo jejich stékání na obličej. Slzy jsou tekutina, která vytéká z našich očí, když pláčeme nebo když naše oči „slzí“ - např. při podráždění. Slzy jsou produkt slzných, hlenových a tukových žláz.

Hlavním úkolem slz je zvlhčit povrch předního oka. Na tomto zvlhčení má největší podíl typ slz, který se nazývá slzný film. Udržuje oči neustále vlhké.

 

OČNÍ VADY

KRÁTKOZRAKOST

Oční vada při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem je špatná viditelnost na vzdálené předměty. Tato vada se napravuje brýlemi s čočkou rozptylkou.

DALEKOZRAKOST

Oční vada při které se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají až za sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Jelikož je lidské oko částečně schopno kompenzovat zmohutňováním čočky(akomodací) nemusí být tako vada zpočátku patrná. Jejím projevem je špatná viditelnost na blízko umístěné předměty. Napravuje se brýlemi se spojnou čočkou.